SYBLE

máy quét mã vạch Syble XB-917
Giảm 51%
2,290,000 VND 1,130,000 VND
Chế độ quétCầm Tay + Auto Scan Cổng kết nốiUSB, RS232 Công nghệ tích hợpCCD Linear Imager Loại mã vạch quét1D Tốc độ quét300 scans/s
2,690,000 VND
Chế độ quétQuét cầm tay - Bấm quét Cổng kết nốiKhông dây - Bluetooth Loại mã vạch quét1D + 2D Tốc độ quét270 scan/s Bảo Hành24 Tháng
2,990,000 VND
Chế độ quétCầm Tay + Auto Scan Cổng kết nốiUSB, RS232 Loại mã vạch quét1D + 2D Tốc độ quét63cm/s Bảo Hành24 Tháng
6,590,000 VND
Chế độ quétAuto Scan- Tự động quét Cổng kết nốiUSB, RS232 Công nghệ tích hợpCCD Linear Imager Loại mã vạch quét1D Tốc độ quét2m/s
3,390,000 VND
Chế độ quétCầm Tay + Auto Scan Cổng kết nốiUSB, RS232 Loại mã vạch quét1D + 2D Tốc độ quét63cm/s Bảo Hành24 Tháng
2,690,000 VND
Chế độ quétAuto Scan- Tự động quét Cổng kết nốiUSB Loại mã vạch quét1D + 2D Tốc độ quét63cm/s Bảo Hành24 Tháng
5,690,000 VND
Chế độ quétAuto Scan- Tự động quét Cổng kết nốiUSB Loại mã vạch quét1D + 2D Tốc độ quét1500 scans/s Bảo Hành24 Tháng
1,090,000 VND
Chế độ quétCầm Tay + Auto Scan Cổng kết nốiUSB, RS232 Công nghệ tích hợpLaser Đơn tia Loại mã vạch quét1D Tốc độ quét300 scans/s
1,990,000 VND
Chế độ quétCầm Tay + Auto Scan Cổng kết nốiUSB, RS232 Công nghệ tích hợpCCD Linear Imager Loại mã vạch quét1D Tốc độ quét300 scans/s
1,990,000 VND
Chế độ quétCầm Tay + Auto Scan Cổng kết nốiUSB, RS232 Công nghệ tích hợpLaser Đơn tia Loại mã vạch quét1D Tốc độ quét300 scans/s
5,990,000 VND
Chế độ quétAuto Scan- Tự động quét Cổng kết nốiUSB Loại mã vạch quét1D + 2D Tốc độ quét2400 scans/s Bảo Hành24 Tháng
1,690,000 VND
Chế độ quétCầm Tay + Auto Scan Cổng kết nốiUSB, RS232 Công nghệ tích hợpLaser Đơn tia Loại mã vạch quét1D Tốc độ quét300 scans/s
Chế độ quét