Bộ gỡ tem từ - Bàn khử từ

Xem thêm: Hệ Thống EAS
Liên hệ để biết giá
Kích thước (W x H x D)185mmx90mm
Liên hệ để biết giá
Kích thước (W x H x D) 210x160x40mm
Liên hệ để biết giá
Kích thước (W x H x D)200x150x58mm
Liên hệ để biết giá
Cân nặng360g Kích thước (W x H x D)82mm x 75mm
Liên hệ để biết giá
Kích thước (W x H x D)24 x 24 cm
Liên hệ để biết giá
Cân nặng430g Kích thước (W x H x D)75x35mm
Xem thêm 10 Sản phẩm
LỌC TÌM KIẾM
Thương hiệu