Bộ gỡ tem từ dùng để hút tách 2 bộ phận của tem từ cứng, tháo tem từ cứng ra khỏi sản phẩm được gắn như quần áo, tem từ gắn trên hộp sữa, chai rượu, ...

Bàn khử từ mục đích để khử từ trên các tem từ mềm

LỌC TÌM KIẾM
Thương hiệu (1)
MÁY POS BÁN HÀNG