Máy quét mã vạch Newland

4,690,000 VND
Chế độ quétCầm Tay + Auto Scan Cổng kết nốiUSB, RS232 Loại mã vạch quét1D + 2D Bảo Hành24 Tháng BrandNewland
4,990,000 VND
Chế độ quétCầm Tay + Auto Scan Cổng kết nốiUSB, RS232 Bảo Hành24 Tháng BrandNewland Khoảng Giá (VNĐ)3 triệu - 5 Triệu
1,900,000 VND
Chế độ quétCầm Tay + Auto Scan Cổng kết nốiUSB Loại mã vạch quét1D + 2D Bảo Hành24 Tháng BrandNewland
4,690,000 VND
Chế độ quétAuto Scan- Tự động quét Bảo Hành24 Tháng BrandNewland Khoảng Giá (VNĐ)3 triệu - 5 Triệu Cân nặng323g
4,990,000 VND
Chế độ quétCầm Tay + Auto Scan Cổng kết nốiUSB, RS232 Loại mã vạch quét1D + 2D Bảo Hành24 Tháng BrandNewland
4,990,000 VND
Chế độ quétCầm Tay + Auto Scan Cổng kết nốiUSB, RS232 Loại mã vạch quét1D Tốc độ quét300 scans/s Bảo Hành24 Tháng
3,290,000 VND
Cổng kết nốiKhông dây - Bluetooth Loại mã vạch quét1D + 2D Bảo Hành24 Tháng BrandNewland Khoảng Giá (VNĐ)3 triệu - 5 Triệu
2,190,000 VND
Chế độ quétCầm Tay + Auto Scan Cổng kết nốiUSB, RS232 Loại mã vạch quét1D Tốc độ quét300 scans/s Bảo Hành24 Tháng
990,000 VND
Chế độ quétCầm Tay + Auto Scan Cổng kết nốiUSB, RS232 Loại mã vạch quét1D Tốc độ quét300 scans/s Bảo Hành24 Tháng
4,990,000 VND
Chế độ quétAuto Scan- Tự động quét Cổng kết nốiUSB, RS232 Loại mã vạch quét1D + 2D Bảo Hành24 Tháng BrandNewland
3,290,000 VND
Chế độ quétAuto Scan- Tự động quét Cổng kết nốiUSB, RS232 Loại mã vạch quét1D + 2D Bảo Hành24 Tháng BrandNewland
6,990,000 VND
Chế độ quétCầm Tay + Auto Scan Cổng kết nốiKhông dây - Bluetooth Loại mã vạch quét1D + 2D Bảo Hành24 Tháng BrandNewland
7,990,000 VND
Chế độ quétCầm Tay + Auto Scan Cổng kết nốiKhông dây - Bluetooth Công nghệ tích hợpLaser Đơn tia Loại mã vạch quét1D + 2D Bảo Hành24 Tháng
LỌC TÌM KIẾM
Thương hiệu
Khoảng Giá