SATO

Liên hệ để biết giá
Bảo Hành12 Tháng BrandSATO Xuất XứJapan - Philippines Loại máyCông nghiệp Tốc độ in200mm/s
Liên hệ để biết giá
Bảo Hành12 Tháng BrandSATO Xuất XứJapan - Philippines Loại máyCông nghiệp Tốc độ in152mm/s
Liên hệ để biết giá
Bảo Hành12 Tháng BrandSATO Tốc độ in100mm/s Độ phân giải máy in300 DPI Cân nặng1,5kg
Liên hệ để biết giá
Bảo Hành12 Tháng BrandSATO Loại máyCông nghiệp Tốc độ in254mm/s Độ phân giải máy in203 DPI
Liên hệ để biết giá
Bảo Hành12 Tháng BrandSATO Loại máyĐể bàn Tốc độ in100mm/s Độ phân giải máy in203 DPI
Liên hệ để biết giá
Bảo Hành12 Tháng BrandSATO Xuất XứJapan - Philippines Loại máyCông nghiệp Tốc độ in200mm/s
Liên hệ để biết giá
Bảo Hành12 Tháng BrandSATO Xuất XứJapan - Philippines Loại máyCông nghiệp Tốc độ in254mm/s
Liên hệ để biết giá
Bảo Hành12 Tháng BrandSATO Xuất XứKorea Loại máyĐể bàn Tốc độ in100mm/s
Liên hệ để biết giá
Bảo Hành12 Tháng BrandSATO Xuất XứJapan - Philippines Loại máyCông nghiệp Tốc độ in152mm/s
Loại máy in
Độ Phân Giải
Tốc Độ in
Chiều Dài cuộn