NEWLAND

Giảm 5%
3,350,000 VND 3,190,000 VND
Chế độ quétAuto Scan- Tự động quét Cổng kết nốiUSB Công nghệ tích hợpArea imager (imager) Loại mã vạch quét1D + 2D Bảo Hành12 Tháng
6,990,000 VND
Chế độ quétCầm Tay + Auto Scan Cổng kết nốiKhông dây - Bluetooth Loại mã vạch quét1D + 2D Bảo Hành24 Tháng BrandNEWLAND
4,690,000 VND
Chế độ quétAuto Scan- Tự động quét Bảo Hành24 Tháng BrandNEWLAND Khoảng Giá (VNĐ)3 triệu - 5 Triệu Cân nặng323g
4,990,000 VND
Chế độ quétCầm Tay + Auto Scan Cổng kết nốiUSB, RS232 Bảo Hành24 Tháng BrandNEWLAND Khoảng Giá (VNĐ)3 triệu - 5 Triệu
3,290,000 VND
Chế độ quétAuto Scan- Tự động quét Cổng kết nốiUSB, RS232 Loại mã vạch quét1D + 2D Bảo Hành24 Tháng BrandNEWLAND
4,690,000 VND
Chế độ quétCầm Tay + Auto Scan Cổng kết nốiUSB, RS232 Loại mã vạch quét1D + 2D Bảo Hành24 Tháng BrandNEWLAND
4,990,000 VND
Chế độ quétCầm Tay + Auto Scan Cổng kết nốiUSB, RS232 Loại mã vạch quét1D + 2D Bảo Hành24 Tháng BrandNEWLAND
4,990,000 VND
Chế độ quétAuto Scan- Tự động quét Cổng kết nốiUSB, RS232 Loại mã vạch quét1D + 2D Bảo Hành24 Tháng BrandNEWLAND
2,490,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandNEWLAND Khoảng Giá (VNĐ)1 Triệu - 3 Triệu
17,990,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandNEWLAND Khoảng Giá (VNĐ)15 triệu - 25 triệu Cân nặng231g
2,990,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandNEWLAND Khoảng Giá (VNĐ)1 Triệu - 3 Triệu
11,990,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandNEWLAND Khoảng Giá (VNĐ)8 triệu - 15 triệu Cân nặng315g
7,990,000 VND
Chế độ quétCầm Tay + Auto Scan Cổng kết nốiKhông dây - Bluetooth Công nghệ tích hợpLaser Đơn tia Loại mã vạch quét1D + 2D Bảo Hành24 Tháng
1,900,000 VND
Chế độ quétCầm Tay + Auto Scan Cổng kết nốiUSB Loại mã vạch quét1D + 2D Bảo Hành24 Tháng BrandNEWLAND
10,900,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandNEWLAND Khoảng Giá (VNĐ)8 triệu - 15 triệu Cân nặng265g
19,990,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandNEWLAND Khoảng Giá (VNĐ)15 triệu - 25 triệu Cân nặng231g
4,990,000 VND
Chế độ quétCầm Tay + Auto Scan Cổng kết nốiUSB, RS232 Loại mã vạch quét1D Tốc độ quét300 scans/s Bảo Hành24 Tháng
3,290,000 VND
Cổng kết nốiKhông dây - Bluetooth Loại mã vạch quét1D + 2D Bảo Hành24 Tháng BrandNEWLAND Khoảng Giá (VNĐ)3 triệu - 5 Triệu
17,990,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandNEWLAND Khoảng Giá (VNĐ)15 triệu - 25 triệu Cân nặng360g
990,000 VND
Chế độ quétCầm Tay + Auto Scan Cổng kết nốiUSB, RS232 Loại mã vạch quét1D Tốc độ quét300 scans/s Bảo Hành24 Tháng
2,190,000 VND
Chế độ quétCầm Tay + Auto Scan Cổng kết nốiUSB, RS232 Loại mã vạch quét1D Tốc độ quét300 scans/s Bảo Hành24 Tháng
7,990,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandNEWLAND Khoảng Giá (VNĐ)5 Triệu - 8 Triệu Cân nặng155g
1 VND
Cổng kết nốiKhông dây - Bluetooth Công nghệ tích hợpQuét ảnh đa hướng Loại mã vạch quét1D + 2D Bảo Hành24 Tháng BrandNEWLAND
Chế độ quét