Mục được đánh dấu với thẻ "máy quét PDA công nghiệp":

Sản phẩm
Liên hệ để biết giá
Bảo Hành12 Tháng BrandM3 MOBILE Cân nặng322g Kích thước (W x H x D)75.3 x 165.8 x 26mm
Liên hệ để biết giá
Bảo Hành12 Tháng BrandM3 MOBILE Cân nặng332g Kích thước (W x H x D)78.6 x 165.5 x 24.9mm
Liên hệ để biết giá
Bảo Hành12 Tháng BrandPOINT MOBILE Cân nặng256g Kích thước (W x H x D)157.6mm x 78mm x 18.86mm
Liên hệ để biết giá
Bảo Hành12 Tháng BrandPOINT MOBILE Xuất XứKorea Cân nặng450g Kích thước (W x H x D)214.94 x 77.26 x 39.25mm
Liên hệ để biết giá
Bảo Hành12 Tháng BrandPOINT MOBILE Xuất XứKorea Cân nặng468 Kích thước (W x H x D)5mm x 80.2mm x 39.25mm
Liên hệ để biết giá
Bảo Hành12 Tháng BrandM3 MOBILE Cân nặng280g Kích thước (W x H x D)76.4 x 154.8 x 21.6 mm
Liên hệ để biết giá
Bảo Hành12 Tháng BrandPOINT MOBILE Cân nặng272g Kích thước (W x H x D)156.42mm x 81.96mm x 21.50mm
Liên hệ để biết giá
Bảo Hành12 Tháng BrandPOINT MOBILE Cân nặng290g Kích thước (W x H x D)156mm x 82mm x 21mm
Liên hệ để biết giá
Bảo Hành12 Tháng BrandPOINT MOBILE Cân nặng235g Kích thước (W x H x D)157 x 57 x 40.2 mm
Liên hệ để biết giá
Bảo Hành12 Tháng BrandPOINT MOBILE Xuất XứKorea Cân nặng586g Kích thước (W x H x D)204.5mm x 79mm x 175mm