Mục được đánh dấu với thẻ "máy in nhãn brother":

Sản phẩm
Brother PT-P900W
Giảm 20%
9,900,000 VND 7,950,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandBROTHER Khoảng Giá (VNĐ)8 triệu - 15 triệu Cân nặng1508g Kích thước (W x H x D)118mm(W) x 192mm (D) x 146mm (L)
7,900,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandBROTHER Cân nặng0,95kg Kích thước (W x H x D)126 x 250 x 94 mm
4,200,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandBROTHER Khoảng Giá (VNĐ)3 triệu - 5 Triệu Cân nặng1,1 kg Kích thước (W x H x D)128 mm x 153 mm x 221 mm
Brother PT-D600
Giảm 27%
4,500,000 VND 3,300,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandBROTHER Khoảng Giá (VNĐ)3 triệu - 5 Triệu Cân nặng0,95kg Kích thước (W x H x D)201mm x 86mm x 192mm
5,000,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandBROTHER Khoảng Giá (VNĐ)5 Triệu - 8 Triệu Cân nặng1,15 kg Kích thước (W x H x D)125.3 mm x 213 mm x 142 mm
Brother PT-E550W
Giảm 19%
9,900,000 VND 7,999,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandBROTHER Khoảng Giá (VNĐ)8 triệu - 15 triệu
10,000,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandBROTHER Khoảng Giá (VNĐ)8 triệu - 15 triệu Cân nặng1,16kg Kích thước (W x H x D)125.3 mm x 234 mm x 145 mm
Brother PT-D450Brother PT-D450
Giảm 35%
3,900,000 VND 2,550,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandBROTHER
22,990,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandBROTHER Khoảng Giá (VNĐ)15 triệu - 25 triệu Kích thước (W x H x D)338 x 188 x 151
10,000,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandBROTHER Khoảng Giá (VNĐ)8 triệu - 15 triệu Cân nặng1,66kg Kích thước (W x H x D).7 x 8.7 x 5.9 inch
17,990,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandBROTHER Khoảng Giá (VNĐ)15 triệu - 25 triệu Kích thước (W x H x D)338 x 188 x 151 mm
Brother PT-P750W
Giảm 29%
7,000,000 VND 4,999,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandBROTHER Khoảng Giá (VNĐ)5 Triệu - 8 Triệu Cân nặng0,82kg Kích thước (W x H x D)78mm x 143mm x 152mm
6,500,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandBROTHER Khoảng Giá (VNĐ)5 Triệu - 8 Triệu Cân nặng1,12 kg Kích thước (W x H x D)125.3 x 234 x 145 mm
Brother PT-P950NW
Giảm 35%
22,000,000 VND 14,250,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandBROTHER Khoảng Giá (VNĐ)15 triệu - 25 triệu Cân nặng1,51kg Kích thước (W x H x D)118mm x 192mm x 146mm