Mới nhất

22,500,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandGPOS Khoảng Giá (VNĐ)15 triệu - 25 triệu Xuất XứChina
17,950,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandGPOS Khoảng Giá (VNĐ)8 triệu - 15 triệu Xuất XứChina
13,850,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandGPOS Khoảng Giá (VNĐ)8 triệu - 15 triệu Xuất XứChina
18,800,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandGPOS Khoảng Giá (VNĐ)15 triệu - 25 triệu Xuất XứChina
8,200,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandGPOS Khoảng Giá (VNĐ)8 triệu - 15 triệu Xuất XứChina Bộ nhớ RAM4G
7,500,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandGPOS Khoảng Giá (VNĐ)5 Triệu - 8 Triệu Xuất XứChina Bộ nhớ RAM4G
11,800,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandGPOS Khoảng Giá (VNĐ)8 triệu - 15 triệu Xuất XứChina Bộ nhớ RAM4G
9,440,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandGPOS Khoảng Giá (VNĐ)8 triệu - 15 triệu
1,250,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandXPRINTER Khoảng Giá (VNĐ)1 Triệu - 3 Triệu Xuất XứChina Cổng kết nốiUSB
Liên hệ để biết giá
Bảo Hành12 Tháng BrandHONEYWELL Cân nặng288g
1,450,000 VND
Bảo Hành12 Tháng Khoảng Giá (VNĐ)1 Triệu - 3 Triệu Xuất XứChina Cổng kết nốiUSB Công nghệ inin nhiệt trực tiếp
1,650,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandHPRT Khoảng Giá (VNĐ)1 Triệu - 3 Triệu Xuất XứChina Cổng kết nốiUSB + Bluetooth
1,390,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandXPRINTER Khoảng Giá (VNĐ)1 Triệu - 3 Triệu Xuất XứChina Cổng kết nốiUSB
2,450,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandGprinter Khoảng Giá (VNĐ)1 Triệu - 3 Triệu Xuất XứChina Cổng kết nốiUSB + LAN + RS232
1,990,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandXPRINTER Khoảng Giá (VNĐ)1 Triệu - 3 Triệu Xuất XứChina Cổng kết nốiUSB + Bluetooth
1,990,000 VND
Bảo Hành12 Tháng BrandXPRINTER Khoảng Giá (VNĐ)1 Triệu - 3 Triệu Xuất XứChina Cổng kết nốiUSB
Liên hệ để biết giá
Bảo Hành12 Tháng BrandHONEYWELL Khoảng Giá (VNĐ)15 triệu - 25 triệu
Liên hệ để biết giá
Bảo Hành24 Tháng BrandBIXOLON Xuất XứHàn Quốc Cổng kết nốiEthernet + Serial + USB Công nghệ inin nhiệt trực tiếp
Liên hệ để biết giá
Chế độ quétQuét cố định- Băng chuyền Cổng kết nốiUSB, RS232 Loại mã vạch quét1D + 2D Bảo Hành12 Tháng BrandZEBRA
Liên hệ để biết giá
Bảo Hành12 Tháng BrandXPRINTER Khoảng Giá (VNĐ)1 Triệu - 3 Triệu Xuất XứChina Cổng kết nốiUSB
Xem thêm 20 Sản phẩm