2,800,000 VND
Các chức năngĐếm thường, đếm cộng dồn, đếm chia mẻ Tốc độ đếm>1000 tờ/phút Trọng lượng7 kg Điện nguồn220VAC, 70 Mhz Bảo Hành12 Tháng
2,400,000 VND
Các chức năngĐếm thường, đếm cộng dồn, đếm chia mẻ Tốc độ đếm>1000 tờ/phút Trọng lượng7 kg Bảo Hành12 Tháng BrandHENRY
MÁY POS BÁN HÀNG