Mục được đánh dấu với thẻ "thiết bị an ninh":

Sản phẩm
Liên hệ để biết giá
Bảo Hành12 Tháng BrandKBC Cân nặng300g Kích thước (W x H x D)130mm x55mmx38mm
Liên hệ để biết giá
Bảo Hành12 Tháng BrandKenwood
Liên hệ để biết giá
Bảo Hành12 Tháng BrandKenwood
Liên hệ để biết giá
Bảo Hành12 Tháng BrandKBC Cân nặng295g Kích thước (W x H x D)124mm x55mmx38mm
Liên hệ để biết giá
Cân nặng200g Kích thước (W x H x D)144x47x30 mm
Liên hệ để biết giá
Bảo Hành12 Tháng Cân nặng200g Kích thước (W x H x D)144x47x30 mm
Liên hệ để biết giá
Kích thước (W x H x D)80 x 340 x 55mm