Mục được đánh dấu với thẻ "mực in wax resin":

Sản phẩm
366,000 VND
Chất liệu Ribbon/Film/Ruy băngWax Resin
215,000 VND
BrandArmor Khổ ribbon (Kích thước mm)110mm Chiều dài cuộn300M Chất liệu Ribbon/Film/Ruy băngWax Resin
296,000 VND
Chất liệu Ribbon/Film/Ruy băngWax Resin
336,000 VND
Chất liệu Ribbon/Film/Ruy băngWax Resin
176,000 VND
Chất liệu Ribbon/Film/Ruy băngWax Resin
Liên hệ để biết giá
Chất liệu Ribbon/Film/Ruy băngWax Resin
236,000 VND
Chất liệu Ribbon/Film/Ruy băngWax Resin
Liên hệ để biết giá
Chiều dài cuộn75m Khổ ribbon (Kích thước mm)110mm Colorsđen
Liên hệ để biết giá
Chiều dài cuộn300M Khổ ribbon (Kích thước mm)55mm Colorsđen
Liên hệ để biết giá
Chiều dài cuộn300M Khổ ribbon (Kích thước mm)110mm Colorsđen
Liên hệ để biết giá
Chiều dài cuộn100M Khổ ribbon (Kích thước mm)110mm Colorsđen
Liên hệ để biết giá
Chiều dài cuộn300M Khổ ribbon (Kích thước mm)110mm Mặt in Mực (Mặt bám mực)Outside (FO) Colorsđen
150,000 VND
Kích thước (W x H x D)35mmx300m