Mục được đánh dấu với thẻ "mực in":

Sản phẩm
190,000 VND
Khổ ribbon (Kích thước mm)110mm Chiều dài cuộn300M Mặt in Mực (Mặt bám mực)Outside (FO) Chất liệu Ribbon/Film/Ruy băngWax-Premium
366,000 VND
Chất liệu Ribbon/Film/Ruy băngWax Resin
724,000 VND
BrandRicoh Chất liệu Ribbon/Film/Ruy băngResin
576,000 VND
BrandRicoh Chất liệu Ribbon/Film/Ruy băngResin
716,000 VND
BrandRicoh Chất liệu Ribbon/Film/Ruy băngResin
296,000 VND
Chất liệu Ribbon/Film/Ruy băngWax Resin
336,000 VND
Chất liệu Ribbon/Film/Ruy băngWax Resin
176,000 VND
Chất liệu Ribbon/Film/Ruy băngWax Resin
106,000 VND
Chất liệu Ribbon/Film/Ruy băngWax
300,000 VND
BrandArmor Chiều dài cuộn300M Khổ ribbon (Kích thước mm)70mm Mặt in Mực (Mặt bám mực)Outside (FO)
Liên hệ để biết giá
Chất liệu Ribbon/Film/Ruy băngWax Resin
126,000 VND
Chất liệu Ribbon/Film/Ruy băngWax
80,000 VND
Chiều dài cuộn300M Mặt in Mực (Mặt bám mực)Outside (FO)
106,000 VND
Chất liệu Ribbon/Film/Ruy băngWax
236,000 VND
Chất liệu Ribbon/Film/Ruy băngWax Resin