Mục được đánh dấu với thẻ "mực in":

Sản phẩm
210,000 VND
Khổ ribbon (Kích thước mm)110mm Chiều dài cuộn300M Mặt in Mực (Mặt bám mực)Outside (FO) Chất liệu Ribbon/Film/Ruy băngWax-Premium
176,000 VND
Chất liệu Ribbon/Film/Ruy băngWax Resin
126,000 VND
Chất liệu Ribbon/Film/Ruy băngWax
300,000 VND
BrandArmor Chiều dài cuộn300M Khổ ribbon (Kích thước mm)70mm Mặt in Mực (Mặt bám mực)Outside (FO)
366,000 VND
Chất liệu Ribbon/Film/Ruy băngWax Resin
80,000 VND
Chiều dài cuộn300M Mặt in Mực (Mặt bám mực)Outside (FO)
296,000 VND
Chất liệu Ribbon/Film/Ruy băngWax Resin
236,000 VND
Chất liệu Ribbon/Film/Ruy băngWax Resin
106,000 VND
Chất liệu Ribbon/Film/Ruy băngWax
Liên hệ để biết giá
Chất liệu Ribbon/Film/Ruy băngWax Resin