Mục được đánh dấu với thẻ "giấy in bill k80":

Sản phẩm
Giấy in bill k80
Giảm 27%
7,500 VND 5,500 VND
Đường kính cuộn Ø 45mm BrandONE PAPER Khoảng Giá (VNĐ)Dưới 1 Triệu Xuất XứViệt Nam Khổ giấy in (Max)K80 (80mm)
16,000 VND
Đường kính cuộn Ø 62mm Công nghệ incảm nhiệt
6,800 VND
Đường kính cuộn Ø 45mm Công nghệ incảm nhiệt
22,500 VND
Đường kính cuộn Ø 80mm Công nghệ incảm nhiệt
18,000 VND
Đường kính cuộn Ø 65mm Công nghệ incảm nhiệt