Mục được đánh dấu với thẻ "giấy in bill k80":

Sản phẩm
7,500 VND
Đường kính cuộn Ø 45mm BrandONE PAPER Khoảng Giá (VNĐ)Dưới 1 Triệu Xuất XứViệt Nam Khổ giấy in (Max)K80 (80mm)
Liên hệ để biết giá
Đường kính cuộn Ø 62mm Công nghệ incảm nhiệt
Liên hệ để biết giá
Đường kính cuộn Ø 45mm Công nghệ incảm nhiệt
Liên hệ để biết giá
Đường kính cuộn Ø 65mm Công nghệ incảm nhiệt
Liên hệ để biết giá
Đường kính cuộn Ø 80mm Công nghệ incảm nhiệt