Mục được đánh dấu với thẻ "giấy in bill":

Sản phẩm
5,500 VND
Đường kính cuộn Ø 38mm BrandONE PAPER Xuất XứViệt Nam Khổ giấy in (Max)K57 - K58
16,000 VND
Đường kính cuộn Ø 65mm BrandONE PAPER Xuất XứViệt Nam Khổ giấy in (Max)K80 (80mm)
Giấy in bill k80
Giảm 27%
7,500 VND 5,500 VND
Đường kính cuộn Ø 45mm BrandONE PAPER Khoảng Giá (VNĐ)Dưới 1 Triệu Xuất XứViệt Nam Khổ giấy in (Max)K80 (80mm)
7,000 VND
Đường kính cuộn Ø 45mm BrandONE PAPER Xuất XứViệt Nam Khổ giấy in (Max)K57 - K58
7,000 VND
Đường kính cuộn Ø 45mm BrandKhami Khổ giấy in (Max)K80 (80mm)
22,500 VND
Đường kính cuộn Ø 80mm BrandONE PAPER Xuất XứViệt Nam Khổ giấy in (Max)K80 (80mm)
22,500 VND
Đường kính cuộn Ø 80mm Công nghệ incảm nhiệt
18,000 VND
Đường kính cuộn Ø 65mm Công nghệ incảm nhiệt
Trang