Mục được đánh dấu với thẻ "1d":

Sản phẩm
950,000 VND
Chế độ quétQuét cầm tay - Bấm quét Cổng kết nốiUSB Công nghệ tích hợpLaser Đơn tia Loại mã vạch quét1D Tốc độ quét100 + 20 Scans/s
1,300,000 VND
Chế độ quétQuét cầm tay - Bấm quét Cổng kết nốiUSB Công nghệ tích hợpCCD Linear Imager Loại mã vạch quét1D Tốc độ quét350 Scans/s