Mục được đánh dấu với thẻ "tem nhãn":

Sản phẩm
Giảm 24%
1,900,000 VND 1,450,000 VND
+
Godex G500
Giảm 17%
3,600,000 VND 3,000,000 VND
+
Giảm 22%
1,900,000 VND 1,490,000 VND
+
Giảm 34%
2,890,000 VND 1,895,000 VND
+