Phần mềm quản lý siêu thị, chuỗi siêu thị

Liên hệ giá Dealer 0971.102.776
PMBH CST

Thông tin sản phẩm

Phần mềm quản lý siêu thị, chuỗi siêu thị

Quản lý doanh thu

 • Quản lý doanh thu theo ngày
 • Quản lý doanh thu theo ngày
 • Quản lý doanh thu theo thời gian
 • Quản lý chi tiết doanh thu
 • Quản lý tổng hợp doanh thu
 • Quản lý hàng bán trả lại
 • Báo cáo doanh số theo nhân viên

Quản lý công nợ của phần mềm quản lý bán hàng

 •  Bảng tổng hợp công nợ khách hàng
 •  Bảng chi tiết công nợ khách hàng
 •  Bảng tổng hợp công nợ nhà cung cấp
 •  Bảng chi tiết công nợ nhà cung cấp
 •  Phiếu báo nợ khách hàng
 •  Phiếu báo nợ nhà cung cấp

 Quản lý hạn sử dụng

 •  Quản lý chi tiết hạn sử dụng của từng lô hàng nhập về
 •  Cảnh báo trước ngày hết hạn sử dụng cho quý khách.
 •  Quản lý xuất nhập tồn
 •  Quản lý chi tiết nhập hàng
 •  Quản lý tổng hợp nhập hàng
 •  Quản lý chi tiết xuất hàng
 •  Quản lý tổng hợp xuất
 •  Quản lý xuất nhập tồn
 •  Thẻ kho

Quản lý sổ quỹ tiền mặt

 •  Quản lý tổng hợp chi
 •  Quản lý chi tiết chi
 •  Quản lý tổng hợp thu
 •  Quản lý chi tiết thu
 •  Bảng cân đối thu chi
 •  Sổ quỹ tiền mặt

Cảnh báo tự động hàng tồn kho

 • Hàng tồn kho được cảnh báo dựa trên quy định giới hạn tồn tối thiểu và giới hạn tồn tối đa.

Cảnh báo tự động công nợ khách hàng

Căn cứ vào giới hạn nợ của khác hàng

Tính Năng Nổi Bật

 Tính động

 •  Tuỳ biến hệ thống theo nhu cầu và đặc thù
 •  Thêm hoặc bớt các thông tin
 •  Tuỳ biến các báo cáo đầu ra

 Tính chính xác tốc độ

 •  Hệ thống tính toán dữ liệu dự trên các thông tin đầu vào tuyệt đối chính xác
 • Khả năng xử lý với công nghệ mới làm tăng tốc độ
 •  Tiết kiệm tối đa sức lao động của con người.

 Tính bảo mật an toàn

 • Dữ liệu được tự đông sao lưu dự phòng
 • Khả năng phân quyền người dùng đến từng chức năng.
 • Lưu lại dấu vết của việc xoá sửa dữ liệu
 • Lưu lại thông tin của các đối tượng xem báo cáo
 • Có khả năng cấm toàn bộ hoặc cấm từng phần quyền hạn của người dùng khi xem báo cáo kết quả kinh doanh

 Tính dễ dùng tiện lợi với phần mềm của thietbibanhang.net

 •  Hệ thống thiết kế theo chuẩn WinDows
 • Tính dễ dùng thông qua sự phân tích đặc tính của con người
 • Giao diện dễ hiểu
 •  Ngôn ngữ tiếng việt

 

Sản phẩm cùng khoảng giá

Liên hệ giá Dealer 0971.102.776
Liên hệ giá Dealer 0971.102.776