Máy quét mã vạch Honeywell 8750

8750
Honeywell 8750

Liên hệ giá Dealer 0971.102.776

Máy quét mã vạch Honeywell 8750 Không cần sử dụng nhiều thiết bị: Cung cấp chức năng quét của mật độ cao, tuyến tính và 2D mã vạch trong một thiết bị duy nhất, dẫn đến tăng năng suất và chi phí mua thiết bị thấp hơn...

Thông tin sản phẩm

Máy quét mã vạch Honeywell 8750

Không cần sử dụng nhiều thiết bị: Cung cấp chức năng quét của mật độ cao, tuyến tính và 2D mã vạch trong một thiết bị duy nhất, dẫn đến tăng năng suất và chi phí mua thiết bị thấp hơn

Thiết kế gọn nhẹ: Dễ dàng phù hợp với bàn tay đeo găng, nâng cao năng suất lao động

Độ bền cao: Giảm thời gian chết và giảm tổng chi phí sở hữu với một thiết kế IP65 đánh giá cao có thể chịu được giọt ngẫu nhiên từ độ cao 6,5 feet (2m), cũng như sử dụng trong một phạm vi rộng của nhiệt độ (-22 F đến 122 F , -30 C đến 50 C)

Độ tin cậy: tiếng beepers và đèn LED sáng đảm bảo cho người sử dụng biết đã hoàn thành sau mỗi lần scan

 

Máy quét mã vạch 2D Honeywell 8750 có thể giải mã tất cả các mã vạch tuyến tính và 2D, mà không cần phải sử dụng nhiều thiết bị.   Thiết kế tiện dụng với cao su, rất vừa vặn với bàn tay.   Chịu được độ rơi ngẫu nhiên từ hơn 6 feet và nhiệt độ khắc nghiệt.   Được trang bị một đèn LED để đảm bảo quét đáng tin cậy, là máy quét lý tưởng dùng trong công nghiệp.

Honeywell 8750

+ 8750 Tiêu chuẩn Focus
+ 8750 Tiêu chuẩn Focus máy quét mã vạch 2D Honeywell có thể giải mã tất cả các mã vạch tuyến tính và 2D, loại bỏ sự cần thiết cho nhiều thiết bị.
+ Thiết kế tiện dụng với cao su khỏi tầm tay của rất vừa vặn với bàn tay đeo găng.
+ Các 8750 khu vực man hinh có thể chịu được giọt ngẫu nhiên từ hơn 6 feet và nhiệt độ khắc nghiệt.
+ Được trang bị một đèn LED để đảm bảo quét đáng tin cậy, đó là máy quét lý tưởng dùng trong công nghiệp.

Honeywell”s 8750 Standard Focus 2D barcode scanner can decode all linear and 2D barcodes, eliminating the need for multiple devices. The rubberized grip”s ergonomic design fits comfortably in a gloved hand. The 8750 area imager can withstand accidental drops from over 6 feet and extreme temperatures. Equipped with LED indicators to ensure reliable scanning, it is the ideal scanner for industrial use.
 

8750 Standard Focus Features and Benefits

Eliminates Need for Multiple Scanners: Provides scanning of high density, linear and 2D bar codes in a single device, leading to increased productivity and lower device acquisition costs

Ergonomic Design: Easily fits oversized, gloved hands with intuitive aiming, improving worker productivity

Durable Construction: Reduces downtime and lowers the total cost of ownership with an IP65-rated design that can withstand accidental drops from as high as 6.5 feet (2m), as well as use in a wide range of temperatures (-22 F to 122 F, -30 C to 50 C)

Reliable Scanning: Beepers and bright LED indicators ensure operators know when they’ve completed each scan

Sản phẩm khuyến mại