Máy quét mã vạch Honeywell 1911IER

1911E
Honeywell 1911IER

Liên hệ giá Dealer 0971.102.776

  • Series: 1911i và 1910i cấp công nghiệp máy quét  tuyến tính không dây được thiết kế để chịu được nhu cầu đa dạng tồn tại trong môi trường làm việc khắc nghiệt.
  • Gồm có một nhà xây dựng tùy chỉnh được xác định lại các tiêu chuẩn về độ bền máy quét, đạt tiêu chuẩn IP65, chịu được độ rơi 50 lần xuống bề mặt bê tông từ 6,5"(2 m) ngay cả ở tiêu cực 23 độ F (-30 độ C).
  • Doanh nghiệp có thể giảm thời gian chết của thiết bị đến mức tối thiểu với chi phí thấp.

Thông tin sản phẩm

Máy quét mã vạch Honeywell 1911IER

  • Series: 1911i và 1910i cấp công nghiệp máy quét  tuyến tính không dây được thiết kế để chịu được nhu cầu đa dạng tồn tại trong môi trường làm việc khắc nghiệt.
  • Gồm có một nhà xây dựng tùy chỉnh được xác định lại các tiêu chuẩn về độ bền máy quét, đạt tiêu chuẩn IP65, chịu được độ rơi 50 lần xuống bề mặt bê tông từ 6,5"(2 m) ngay cả ở tiêu cực 23 độ F (-30 độ C).
  • Doanh nghiệp có thể giảm thời gian chết của thiết bị đến mức tối thiểu với chi phí thấp.

Series: 1911i và 1910i cấp công nghiệp máy quét tuyến tính không dây được thiết kế để chịu được nhu cầu đa dạng tồn tại trong môi trường làm việc khắc nghiệt.   Gồm có một nhà xây dựng tùy chỉnh được xác định lại các tiêu chuẩn về độ bền máy quét, đạt tiêu chuẩn IP65, chịu được độ rơi 50 lần xuống bề mặt bê tông từ 6,5"(2 m) ngay cả ở tiêu cực 23 độ F (-30 độ C).   Doanh nghiệp có thể giảm thời gian chết của thiết bị đến mức tối thiểu với chi phí thấp.

 

Granit 1911i Wireless Industrial-Grade Area-Imaging Scanner  Accessories

STANDS/HOLDERS/CORDLESS BASES/ACCESS POINTS

AP-100BT-07N: Access Pont Class 1 Bluetooth, 100m (300’), up to 7 scanners can be connected RS232/USB/KBW (cables sold separately)

CCB02-100BT-07N Base: charging, Class 1 Bluetooth, 100m (300’), up to 7 scanners can be connected, RS232/USB/KBW host interfaces (cable sold separately

COB02 Base: Charge-Only only 1 scanner can be charged at a time, power supply must be purchased separately

HOLDER-010-U Holder: desktop/wall mount (include mounting hardware)

STND-30R00-011-4 Stand: gray, 30cm (12”) height, rigid rod, weighted base, Granit cradle

STND-33F00-012-4 Stand: gray, 33cm (13”) height, flexible rod, weighted base, Granit cup

VMHOLDERK Vehicle Mount Kit: contains vehicle mount forked holder (VM Holder), adjustable arm with ball joints (ADJARME) and mounting hardware

ACCESSORIES - CABLES

CBL-020-300-C00 Cable: RS232 (+/-5V signals), black, DB9 Female, 3m (9.8'), coiled, 5V external power with option for host power on pin 9

CBL-120-300-C00 Cable: RS232C (+/-12V signals), black, DB9 Female, 3m (9.8´), coiled, 5V external power with option for host power on pin 9

CBL-320-300-C00 Cable: RS232 (+/-12V signals), black, DB9 Male, 3m (9.8´), coiled, external power with option for host power on pin 9

CBL-500-300-C00 Cable: USB, black, Type A, 3m (9.8´), coiled, 5V host power

CBL-500-300-S00 Cable: USB, black, Type A, 3m (9.8´), straight, 5V host power

CBL-500-300-S00-01 Cable:USB, black, Type A, 3m (9.8’), straight, 5v host power, industrial grade

CBL-500-500-C00 Cable: USB, black, Type A, 5m (16.4'), coiled, 5V host power

CBL-503-300-C00 Cable: USB, black, 12V locking, 3m (9.8'), coiled, 5V host power

CBL-503-300-S00 Cable: Cable: USB, black, 12V locking, 3m (9.8´), straight, 5V host power

CBL-503-500-C00 Cable: USB, black, 12V locking, 5m (16.4'), coiled, 5V host power

CBL-720-300-C00 Cable: KBW, black, PS2, 3m (9.8'), coiled, 5V external power with option for host power

ACCESSORIES - CHARGERS

MB4-BAT-SCN01NADO Charger: 4-bay battery charger (NA) for use with Voyager 1202g, Xenon 1902, 3820, 3820i, 4820, 4820i, & 1911i Lithium-ion batteries, NA desktop power supply (PS-050-4000D-NA), two mounting screws (100006897), and instructions (MBC-INST)

MB4-BAT-SCN01NAW0 Charger: 4-bay battery charger (NA) for use with Voyager 1202g, Xenon 1902, 3820, 3820i, 4820 & 4820i Lithium-ion batteries, NA wallmount power supply (PS-050-4000W-NA), two mounting screws (100006897), and Instructions (MBC-INST)

ACCESSORIES - HOLDERS/MISCELLANEOUS

HOLSTER-INDUSTRIAL:When clipped to a user’s belt holster enables storage of Granit 1911i cordless image while leaving hands-free to accomplish other tasks (scanner sold separately)

TOOLBAL Miscellaneous:Miscellaneous: Take up reel/balancer

 

Sản phẩm khuyến mại